Enkele foto's van 'De Barges'!


Barges in de goeie ouwen tijd:
Barges in den ouden tijd


Schets van de kant van Madeleine (bij de ingang):
Schets van de kant van Madeleine


Plan van de Barges, gemaakt door Daan:
Plan van de Barges